Periferik Arter Hastalığı

Varis Tedavisi
Eylül 29, 2014
Karaciğer Hastalıkları
Eylül 29, 2014
Kalp ve beyin dışındaki atar damarların, daralması veya tıkanması sonucu organ ve dokuların yeterli kan alamaması durumudur. Atardamarlardaki bu daralma ve tıkanmaların en önemli sebebi ateroskleroza bağlı gelişen “aterom” veya “plak” olarak adlandırılan yapısal bozukluklardır. Damarın yüzey tabakasında oluşan ve yağdan zengin bir birikim olan “plak”, yıllar içerisinde yavaş ve sessiz şekilde büyüme gösterir. Plaklar kritik bir büyüme seviyesine geldiğinde, damarın beslediği organa olan kan akımını azaltarak etkilenen organ ile ilişkili spesifik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur.
 aterom
Risk Faktörleri
Sigara, şeker hastalığı, hipertansiyon ve kolesterol yüksekliği bu plakların oluşmasını ve büyümesini etkileyen en önemli risk faktörleridir.
Tedavi
-Risk faktörlerinin ortadan kaldırılması
-Egzersiz
-İlaç tedavisi
-Kan akımının normale döndürülmesi
-Cerrahi yöntemler
-Endovasküler (damar içi) yöntemler: Balon ve stent uygulamaları
BACAK ATARDAMAR HASTALIĞI
Toplumda sık bir hastalıktır. Hastada en sık karşılaşılan klinik bulgu yürüme ağrısıdır. Ağrının en önemli özelliği yürüme esnasında belirli bir mesafede ortaya çıkması ve istirahat ile kaybolmasıdır. Bu karakterdeki ağrı atardamar hastalığının varlığı açısından oldukça tipiktir. Atardamar hastalığı ileri evrelerde ve özellikle şeker hastalığı olanlarda iyileşmeyen ayak yaralarına veya gangrene neden olabilir.
Damar hastalığının yaygınlığına ve yerleşimine göre cerrahi tedavi yöntemleri veya balon-stent uygulamaları ile hastaların büyük kısmında tedavi mümkün olmaktadır. Teknik gelişmeler ve tecrübeli doktorlar sayesinde çok uzun damar hastalıkları dahi balon-stent uygulamaları ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir.

stentlemeoncesi

stentlemesonrasi

Bacak atardamar tıkanıklığı
Bacak atardamar tıkanıklığının
stentle tedavisi
KOL ATARDAMAR HASTALIĞI
Kol atardamarlarının tıkanıklığına çok sık rastlanmaz. En sık neden aterosklerozdur. Etkilenen kolda soğukluk, solukluk, ağrı ve güçsüzlük şeklinde şikayetler olabilir. Muayene sırasında, damar tıkanıklığı olan kolda nabızların daha zayıf olduğu ve o kolda tansiyon düşüklüğü tespit edilir. Tedavide ilk seçenek balon-stent uygulamalarıdır. Bu yöntemlerin başarısız olması durumunda cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilir.

kolatardamarstentlemeoncesi

kolatardamarstentlemesonrasi

     Kol atardamar darlığı
Kol atardamar darlığının
stentle tedavisi
BÖBREK ATARDAMAR HASTALIĞI
Böbrek atardamar hastalığına yaşlı hastalarda sıklıkla rastlanır. Bu hastalık ilaç tedavisine dirençli hipertansiyonun sebeplerinden birisidir. Ayrıca bu hastalığa bağlı olarak böbrek yetmezliği gelişme riski de mevcuttur. Bu darlıkların tedavi edilmesi de tansiyonda düzelme sağlamakta ve böbreklerin korunabilmesi mümkün olabilmektedir.
Tedavide ilk tercih edilecek yöntem balon-stent uygulamalarıdır.

bobrekatardamarstentleme oncesi

bobrekatardamarstentleme sonrasi

  Böbrek atardamar darlığı
 Böbrek atardamar darlığının
 stentle tedavisi
KARATİD ARTER HASTALIĞI
Beyine kan taşıyan ve boyundan geçen, şah damarı olarak bilinen damarlarımızın adı karotis arterleridir. Bu damarların darlık ve tıkanıklıkları felç-inmeye yol açar. Bu damarlardaki darlıklara neden olan plaklar ya cerrahi olarak temizlenir veya darlık stent yerleştirilerek tedavi edilir. Her iki yöntemde tedavide benzer etkinliğe sahiptir.

karadidstentlemeoncesi

karadidstentlemesonrasi

    Karotid arter darlığı
 Karotid arter darlığının
stentle tedavisi