Karaciğer Hastalıkları
Eylül 29, 2014
Derin Ven Trombozu
Eylül 29, 2014
Herhangi bir dokudaki hastalığın özelliklerini anlamak amacıyla ameliyat veya iğne ile doku parçası alınması işlemine biyopsi denir. Girişimsel radyolojide biyopsi işlemleri, görüntüleme yöntemleri eşliğinde, iğne biyopsisi şeklinde yapılır. En sık ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi eşliğinde yapılır. Görüntüleme yöntemleri eşliğinde vucudun hemen hemen her yerinden biyopsi yapma imkanı mevcuttur.
bilgisayarlitomografibiyopsi
Bilgisayarlı tomografi eşliğinde akciğer biyopsisi
Görüntüleme eşliğinde biyopsi nasıl yapılır?
Biyopsi işlemi öncesi 8-10 saatlik açlık genellikle gerekir. Biyopsi işlemleri sıklıkla lokal anestezi eşliğinde yapılır, nadiren genel anestezi gerekir. Görüntüleme yöntemleri ile lezyon veya hastalıklı doku tespit edildikten sonra özel biyopsi iğneleri ile hastalıklı dokuya girilerek parça alınır. Alınan doku özel sıvılar içerisine koyularak patoloji bölümüne gönderilir. Yüzeyel dokulardan alınan biyopsilerde kısa süreli (1-2 saat), iç organ biyopsilerinde ise 6-8 saatlik takip sonrasında hastada taburcu edilir.
Görüntüleme yöntemleri eşliğinde yapılan biyopsiler:
Akciğer, karaciğer, pankreas, böbrek, dalak, prostat, tiroit, kemik ve lenf bezlerinin yanında boyun, gögüs, karın içi ve ekstremitelerdeki lezyonlardan biyopsi yapmak mümkündür.
Biyopsi işleminin riskleri:
Biyopsi işlemine bağlı hayati risk oldukça düşüktür ve işlem sonrası komplikasyon nadir olarak gözlenir. Kanama, pnomotoraks (akciğer biyopsilerinde), enfeksiyon, tümör dokusunun iğne giriş yerinden yayılması gibi komplikasyonlar az da olsa görülebilir.