Girişimsel Radyoloji

Anjiyografi
Eylül 29, 2014
Karaciğer Tümörleri
Eylül 29, 2014
GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ
Girişimsel radyoloji, görüntüleme yöntemleri kullanarak tanısal ve tedavi edici işlemler yapan Radyoloji Uzmanlığının bir üst ihtisas dalıdır. Girişimsel radyoloji işlemleri, radyolog doktor, radyoloji teknisyeni ve hemşireden oluşan ekip tarafından gerçekleştirilir. Tüm girişimsel işlemler, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, floroskopi gibi görüntüleme yöntemleri eşliğinde gerçekleştirilir.
Girişimsel radyoloji tedavilerinde en belirgin özellik, yaklaşık 1 cm’lik kesi ile vucut içerisine girilerek tanı ve tedavi işlemlerinin yapılmasıdır. Bu sayede birçok alanda hastalar, genel anestezi ve cerrahi riskine girmeksizin tanı ve tedavi olanağı bulur. Yapılan işlem bir ameliyat olmadığından, bu tedavilerde hastaya genel anestezi uygulanmaz, ciltte kesi izi yoktur ve hastanede kalma süresi genellikle oldukça kısadır. Bu özellikleri nedeniyle, girişimsel radyoloji 21. yüzyıl cerrahisi olarak da nitelenmektedir.
Girişimsel radyoloji, nispeten yeni bir tıp alanı olup ülkemizde de 15-20 yıllık bir geçmişi vardır. Radyolojik görüntüleme alanındaki gelişmeler sürdükçe, gittikçe daha fazla hastalık girişimsel yöntemlerle ameliyatsız olarak tedavi edilebilecektir.