İğne Biyopsisi
Eylül 29, 2014
Damar Yolları
Eylül 29, 2014
Derin ven trombozu (venöz tromboz), toplardamarlar içerisinde pıhtı oluşması sonucu toplardamarlarının tıkanmasıdır. En sık bacak toplardamarlarında ortaya çıkar. Bu hastalar ani başlangıçlı bacak şişliği, ağrı, morluk ve yürüyememe şikayeti ile doktora başvururlar. Ayrıca pıhtının bulunduğu yerden kopup akciğer gitmesi ile akciğer embolisi olarak isimlendirilen nefes darlığı, öksürük ve göğüs ağrısı ile karakterize olan ve bazen ölümcül olabilen bir durum gelişebilir.
Risk faktörleri:
-Operasyon geçirmek
-Uzun süreli hareketsizlik
-Gebelik ve gebelik sonrası hormonal değişiklikler
-Hormon tedavileri ve doğum kontrol hapları
-Travma
-Bazı kanser türleri
-Bazı dahili hastalıklar
Tanı:
Ani başlangıçlı belirgin bacak şişliği, sertliği, ağrı ve yürüyememe durumunda ilk akla gelmesi gereken tanı derin ven trombozu olmalıdır. Tanıda ilk başvurulacak yöntem, renkli Doppler ultrasonografidir. Ayrıca, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve venografi tanıya yardımcı olan diğer tanı yöntemleridir.
Tedavi:
derinventrombozuendovaskulertedaviDerin ven trombozu tespit edildiğinde ilk aşamada kanın pıhtılaşmasını engelleyici ilaçlarla işe başlanır. Derin ven trombozunun standart tedavisi bu ilaçlardır. Bu ilaçlar oluşmuş olan pıhtıyı eritmez ancak yeni pıhtı oluşumunu engelleyerek durumun daha fazla kötüleşmesini engeller. Bu ilaçların uzun süreli (6 ay) kullanımı gerekir.
Pıhtı oluşumunu engelleyen ilaçlar standart tedavi olmakla birlikte hasta iyileşme süresi uzundur. Ayrıca toplardamarlardaki kapakçık fonksiyonunun bozulmasına bağlı olarak geç dönemde toplardamar yetmezliği gelişebilir. Bu yetmezlik ilerleyen dönemde bacaklarda renk değişikliği ve iyileşmeyen yaralara neden olabilir. Bu nedenlerle tedavide en ideal yöntem toplardamarlarda oluşan pıhtının ortadan kaldırılması ve toplardamarlarda tekrar kan akımının sağlanmasıdır. Bu sayede toplardamarlardaki kapakçıkların da fonksiyonlarının korunması sağlanmış olur. Toplardamarlardaki pıhtı özel cihazlar yardımıyla (damar içi yolla) veya cerrahi olarak temizlenebilir (trombektomi) veya eritilebilir (tromboliz).
Bacak toplardamarındaki pıhtıların
damar içi yolla temizlenmesi