Davetli Konuşmacı Olarak Görev Yaptığı Toplantılar

Yurtiçi Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Eylül 29, 2014
İyileşmeyen Ayak Yaraları
Eylül 29, 2014
1. Özkan, U., “Kanama diyatezi olan hastalarda kateter uygulamalarında perioperatif kanama komplikasyonunun önlenmasi,” Türk Hematoloji Derneği, Hematoloji pratiğinde uygulamalı kateterizasyon kursu, Adana (2006)
2. Özkan, U., “Portal ven trombozunda endovasküler rekanalizasyon,” Türk Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneği, Toplar damar girişimleri sempozyumu, Adana (2008)
3. Özkan, U.,“İntraabdominal kitlelerde biyopsi,” Türk Radyoloji Derneği Ankara Şubesi Kasım Ayı Eğitim Toplantısı, Ankara (2008)
4. Özkan, U., “Arteriyovenöz fistül problemlerinde endovasküler tedavi,”, 5.Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Nevşehir (2010)
5. Özkan, U., Safen dışı venöz yetmezlik ve rekürens tedavisi, 6.Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya (2011)
6. Özkan, U., “Akut ve Kronik Venöz Trombozda GR Yaklaşımlar,” 7.Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, İzmir (2012).