Tedavi Yöntemleri

Eylül 29, 2014

Karaciğer Tümörleri

Birincil (Primer) Karaciğer Tümörleri Karaciğerin kendi dokusundan kaynaklanan tümörlerine birincil (primer) tümörler, başka organ veya dokulardan tümör hücrelerinin karaciğere taşınması ile oluşan tümörlere ikincil (sekonder) tümörler […]
Eylül 29, 2014

Girişimsel Radyoloji

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ Girişimsel radyoloji, görüntüleme yöntemleri kullanarak tanısal ve tedavi edici işlemler yapan Radyoloji Uzmanlığının bir üst ihtisas dalıdır. Girişimsel radyoloji işlemleri, radyolog doktor, radyoloji teknisyeni […]
Eylül 29, 2014

Anjiyografi

Anjiyografi, kısaca damarların görüntülenmesi olarak tanımlanabilir.  Klasik (kateter) anjiyografide damarlar, x-ışını ve kontrast madde adı verilen özel ilaçlar yardımıyla görüntülenir. Damar hastalıklarının tanısında en güvenilir yöntemdir. […]
Eylül 29, 2014

Anjioplasti ve Stent Uygulaması

Günümüzde dar ve tıkalı damarların açılması için uygulanan en önemli tedavi yöntemleridir. Bir balon kateter yardımıyla yüksek basınç uygulanarak, darlık veya tıkanıklığa neden olan plağın damar duvarına […]