Damar Yolları
Eylül 29, 2014
Anjioplasti ve Stent Uygulaması
Eylül 29, 2014
AORTA
Aorta, organ ve dokuları besleyen en geniş atardamardır. Kalpten çıktıktan sonra önce göğüs içerisinde ardından karın içerisinde devam eder. Göbek hizasında bacak atardamarlarına ayrılarak sonlanır. Gögüs içerisindeki kısmına “torakal aorta” ve karın içerisindeki kısmına “abdominal aorta” ismi verilir. Normal bir aortanın genişliği 2-3 cm’dir.
                                                            AORT ANEVRİZMASI
aorttedavioncesi
Anevrizma, bir damarın duvarının zayıflayarak genişlemesi durumudur. Vucudun en geniş atardamarı olan aort damarındaki anormal genişlemeye ise aort anevrizması ismi verilir. Anevrizmalar, genellikle hastalarda belirgin şikayete neden olmazlar. Hastalık ya tesadüfen yapılan tetkiklerde veya damar duvarında yırtılmaya bağlı iç kanama olduğunda tespit edilir. Bu iç kanama riski nedeniyle aort anevrizması hayatı tehdit eden ciddi bir hastalıktır.
Aort çapı ne kadar geniş ise yırtılma riski de o kadar fazladır. Bu sebeple 5.5 cm üzerindeki anevrizmalar mutlak tedavi edilmelidir. Bu değerin altında ise yırtılma riski düşük olduğundan dolayı hastalar takip edilir.
 AORT ANEVRİZMA TEDAVİSİ
Stent tedavisi (EVAR): Ameliyata gerek olmadan kasık atardamarından girilerek uygun uzunluk ve çapta özel stentler anevrizma bölgesine yerleştirilir. Bu şekilde anevrizmanın yerini bu özel stentler alır ve anevrizma dolaşım dışı bırakılır. Bu yöntemin başarı şansı yüksek ve kısa süreli sonuçları oldukça iyidir. Ancak her durumda kullanılamaz: aort stentleri ancak belli özelliklere sahip anevrizmalarda uygulanabilmektedir.
aort stent greftaorttedavisonrasi
Aort anevrizmasının stent-greft ile tedavisi
Cerrahi Tedavi: Ameliyat ile karın açılır anevrizma bölgesi alt ve üst tarafından bağlanır ve araya yapay damar (greft) konur.  Acil koşullarda (yırtılma gibi) ve eşlik eden bazı faktörlerin varlığında (ileri yaş, böbrek hastalığı, şeker hastalığı, akciğer hastalığı vb) cerrahi tedavinin riskleri stent tedavisinden daha yüksektir.