Anjioplasti ve Stent Uygulaması
Eylül 29, 2014
Girişimsel Radyoloji
Eylül 29, 2014
Anjiyografi, kısaca damarların görüntülenmesi olarak tanımlanabilir.  Klasik (kateter) anjiyografide damarlar, x-ışını ve kontrast madde adı verilen özel ilaçlar yardımıyla görüntülenir. Damar hastalıklarının tanısında en güvenilir yöntemdir. Klasik anjiyografi işlemi, anjiyografi cihazı ile özel bir ünitede gerçekleştirilir.

 angiographyroom

Anjiyografi ünitesi: doktor, teknisyen ve hemşireden oluşan anjiyografi ekibi

İncelenecek olan damara kateter adı verilen ince tüpler yardımı ile girildikten sonra kontrast madde verilmesi esnasında görüntüler elde olunur. Anjiyografi tanı amacıyla yapılmakla birlikte aynı esnada balon anjiyoplasti ve stent uygulamaları da yapılabilir.
Klasik anjiyografi genel olarak güvenli bir işlem olup kanama, enfeksiyon, damar yırtığı, damarda pıhtı oluşması, böbrek yetmezliği, alerjik reaksiyon gibi nadir komplikasyonlar görülebilir.

klasikanjiyografi

Klasik kateter anjiyografisi

Son yıllarda bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans cihazları ile de yüksek kaliteli anjigrafi görüntüleri elde edilebilmektedir. Bu yöntemlerin en önemli avantajı incelenecek olan damara kateterler ile girmek gerekmemesidir. Bu nedenle bu yöntemler klasik anjiyografiden daha az riskli yöntemlerdir. Ancak tanı değerleri klasik anjiyografiden daha düşüktür.

btanjiyografi

mranjiyografi

Bilgisayarlı tomografi anjiyografi

Manyetik rezonans anjiyografi