Anjioplasti ve Stent Uygulaması

Aort Anevrizması
Eylül 29, 2014
Anjiyografi
Eylül 29, 2014
Günümüzde dar ve tıkalı damarların açılması için uygulanan en önemli tedavi yöntemleridir. Bir balon kateter yardımıyla yüksek basınç uygulanarak, darlık veya tıkanıklığa neden olan plağın damar duvarına doğru itilerek damarın açılması işlemine balon anjiyoplasti adı verilir. Balon anjiyoplastinin yeterli olmadığı durumlarda stent adı verilen örgülü metal tüplerin, plak olan bölgeye yerleştirilmesi işlemine ise stentleme işlemi adı verilir.

balonkateter

stent

Balon kateter

Stent

Anjiyografi yapılarak ciddi damar lezyonu tespit edildikten sonra lezyonun özelliğine göre balon veya stent tercihi yapılır veya bu iki yöntemin de uygun olmadığı durumda cerrahi tedavi yöntemleri tercih edilir. Bu iki yöntemin ortak özelliği, plakları damar duvarına doğru iterek damarın lümenini açmak ve kan akımını normale döndürmektir. Bu yöntemler plağı ortadan kaldırmadığından dolayı darlık ve tıkanıklığın tekrar etme riski mevcuttur.
balon anjiyoplasti 2 stentleme

Balon dilatasyon işlemi

Stentleme işlemi