Eylül 29, 2014

Karaciğer Tümörleri

Birincil (Primer) Karaciğer Tümörleri Karaciğerin kendi dokusundan kaynaklanan tümörlerine birincil (primer) tümörler, başka organ veya dokulardan tümör hücrelerinin karaciğere taşınması ile oluşan tümörlere ikincil (sekonder) tümörler […]
Eylül 29, 2014

Girişimsel Radyoloji

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ Girişimsel radyoloji, görüntüleme yöntemleri kullanarak tanısal ve tedavi edici işlemler yapan Radyoloji Uzmanlığının bir üst ihtisas dalıdır. Girişimsel radyoloji işlemleri, radyolog doktor, radyoloji teknisyeni […]
Eylül 29, 2014

Anjiyografi

Anjiyografi, kısaca damarların görüntülenmesi olarak tanımlanabilir.  Klasik (kateter) anjiyografide damarlar, x-ışını ve kontrast madde adı verilen özel ilaçlar yardımıyla görüntülenir. Damar hastalıklarının tanısında en güvenilir yöntemdir. […]
Eylül 29, 2014

Anjioplasti ve Stent Uygulaması

Günümüzde dar ve tıkalı damarların açılması için uygulanan en önemli tedavi yöntemleridir. Bir balon kateter yardımıyla yüksek basınç uygulanarak, darlık veya tıkanıklığa neden olan plağın damar duvarına […]
Eylül 29, 2014

Aort Anevrizması

AORTA Aorta, organ ve dokuları besleyen en geniş atardamardır. Kalpten çıktıktan sonra önce göğüs içerisinde ardından karın içerisinde devam eder. Göbek hizasında bacak atardamarlarına ayrılarak sonlanır. Gögüs […]
Eylül 29, 2014

Damar Yolları

-Geçici kateterler: -Kalıcı kateterler: Özellikle kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda hemodiyaliz amacıyla kullanılırlar. Bunun yanında, uzun süreli ilaç tedavisi gereken bazı hematoloji hastalarında da kullanılmaktadır. Genellikle göğüs duvarına yerleştirilen […]
Eylül 29, 2014

Derin Ven Trombozu

Derin ven trombozu (venöz tromboz), toplardamarlar içerisinde pıhtı oluşması sonucu toplardamarlarının tıkanmasıdır. En sık bacak toplardamarlarında ortaya çıkar. Bu hastalar ani başlangıçlı bacak şişliği, ağrı, morluk […]
Eylül 29, 2014

İğne Biyopsisi

Herhangi bir dokudaki hastalığın özelliklerini anlamak amacıyla ameliyat veya iğne ile doku parçası alınması işlemine biyopsi denir. Girişimsel radyolojide biyopsi işlemleri, görüntüleme yöntemleri eşliğinde, iğne biyopsisi şeklinde yapılır. En sık […]
Eylül 29, 2014

Karaciğer Hastalıkları

KARACİĞER HASTALIKLARINDA GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ BİYOPSİ Karaciğer dokusu ile ilgili birçok hastalığın ve karaciğerdeki tümöral oluşumların tanımlanması amacıyla sıklıkla biyopsi gerekir. Girişimsel radyoloji ünitesinde karaciğer biyopsi işlemi […]
Eylül 29, 2014

Periferik Arter Hastalığı

Kalp ve beyin dışındaki atar damarların, daralması veya tıkanması sonucu organ ve dokuların yeterli kan alamaması durumudur. Atardamarlardaki bu daralma ve tıkanmaların en önemli sebebi ateroskleroza […]
Eylül 29, 2014

Varis Tedavisi

VARİS ve VENÖZ YETMEZLİK TEDAVİSİ   Varis, deri içinde ya da deri altında çoğunluğu gözle görülebilen toplardamar genişlemesidir. Toplumda %20 ile %30 oranında görülür. Varisin yol […]
Eylül 29, 2014

İyileşmeyen Ayak Yaraları

İyileşmeyen Ayak Yaraları   Ayak ve bacak yaraları özellikle ileri yaşlarda sıklıkla karşılaşılan önemli bir sağlık problemidir. Ayak yaralarının önemi, özellikle ileri yaşta ayak veya bacak […]

Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Randevu için Formu Doldurunuz